Strona przeznaczona jest do testowania oprogramowania interfejsowego do wysyłki elektronicznych dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS.
Dokumenty przyjmowane poprzez tą stronę po wystawieniu dla nich potwierdzenia nie podlegają dalszemu przetwarzaniu w ZUS i traktowane są wyłącznie jako dane testowe.
Strona ta nie służy do przyjmowania rzeczywistych dokumentów ubezpieczeniowych.
Jeżeli wysłany plik jest zbyt duży, transmisja zostanie automatycznie przerwana. Maksymalny rozmiar przesłanego pliku dostosowany jest do potrzeb transmisji dokumentów wygenerowanych przez programy interfejsowe.
Każdemu plikowi z dokumentami testowymi przesłanemu do ZUS zostanie nadany identyfikator. Identyfikator udostepniany jest po zakończeniu transmisji dokumentów do ZUS.
Otrzymanie identyfikatora oznacza, ze plik z dokumentami testowymi dotarł do ZUS, lecz nie nastąpiła jeszcze deszyfracja, weryfikacja ważnosci podpisu cyfrowego oraz sprawdzenie poprawności dokumentów ubezpieczeniowych.
Przetworzenie nadesłanych dokumentów w ZUS powoduje wygenerowanie potwierdzenia, które zawiera informacje o przyjęciu dokumentów lub przyczynie ich odrzucenia.

W celu odebrania potwierdzenia należy przejść na stronę pobierania potwierdzeń i odebrać potwierdzenie wygenerowane dla przyjetych przez ZUS dokumentów. Potwierdzenie pobieramy, wprowadzając otrzymany wcześniej identyfikator przesyłki.

Jeśli niemożliwy jest odbiór potwierdzenia, oznacza to, że nadesłana do ZUS przesyłka nie została jeszcze przetworzona.

Należy wówczas spróbować pobrać potwierdzenie w późniejszym terminie.

Pobrane potwierdzenie przetworzenia dokumentów elektronicznych przez ZUS należy zarejestrować w programie interfejsowym. W potwierdzeniu zawarta jest informacja na temat przyjęcia lub odrzucenia dokumentów testowych przez ZUS.